สรรพากรมอบรางวัลผู้ชนะออกแบบโลโก้จัดประชุม SGATAR # 52

กรมสรรพากรมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเขตเศรษฐกิจ 18 ชาติ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้ที่ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 ซึ่ง กรมสรรพากรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญโดยจะมีสมาชิกจาก 18 เขตเศรษฐกิจ*เข้าร่วมการประชุม  ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหารกรมสรรพากรและผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สำหรับ การประกวดผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 ได้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 259 ผลงาน ซึ่ง คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ราย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานการออกแบบของ นายภูวเด่น พรมเกษา ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานการออกแบบของ นายยงยุทธ สิมมา ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลงานการออกแบบของ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตรได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และมีผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 20 ราย ซึ่งกรมสรรพากรจะจัดส่งประกาศเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกต่อไป

ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จะถูกนำมาใช้เป็น     ตราสัญลักษณ์ของการประชุม SGATAR ครั้งที่ 52  และนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำเป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมต่อไป

                                                                                                                   *สมาชิก SGATAR ประกอบด้วย : Australia, Cambodia, People’s Republic of China, Chinese Taipei, Hong Kong SAR, Indonesia, Japan, Lao People’s Democratic Republic, Macao SAR, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, South Korea, Singapore, Thailand and Vietnam

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password