เลขาธิการ คปภ. เบิกฤกษ์รับรางวัลพิรุณคุณากร ‘คนแรก’ จาก ก.เกษตร

เลขาธิการ คปภ. เข้ารับประกาศเกียรติคุณพิรุณคุณากร ฐานะทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2565 เผย! เป็นรางวัลแรกและคนแรกที่รับรางวัลนี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณพิรุณคุณากร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2565 จาก นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเลขาธิการ คปภ. เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้  โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันภัยสินค้าเกษตร ตั้งแต่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร การดำเนินโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” ที่เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนัก   ถึงความสำคัญของระบบประกันภัย ตลอดจนการเดินหน้าผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยเกษตรกรรม เพื่อนำระบบประกันภัยรองรับความเสี่ยงภัยให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password