เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา”

ผู้บริหาร ซีพี ออลล์ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจรวันมาฆบูชา” ณ วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายถึง 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และรักษาอุโบสถศีล

พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ กว่า 27 ปี ได้เชิญชวนพนักงานและประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันมาฆบูชา” โดยนางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และประธานพุทธปัญญาชมรม นำพนักงาน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ในครั้งนิ้ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดป่าปฐมชัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดสายกรรมฐานในเขตเมือง ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นอกจากนี้ยังได้ชิมช้อป ณ ตลาดน้ำดอนหวาย ล่องเรือทานอาหาร ชมวิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี และสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง งานนี้จึงอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า

พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ผ่านช่องทาง facebookfanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกันพร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password