NEDA- TICA ร่วมหารือการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ.กับประเทศเพื่อนบ้าน

NEDA เข้าร่วมหารือในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณแนวชายแดนในด้านการท่องเที่ยวถนนชายโขง และการพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จ.เลย

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) พร้อมด้วย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาช่องทางในการกระจายสินค้าและบริการมากขึ้น รวมถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณแนวชายแดนในด้านการท่องเที่ยวถนนชายโขง และการพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้แทนจากส่วนราชการและเอกชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานริมโขง Chiangkhan River Mountain Resort จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password