“กรุงไทย” ลงนาม MOU กับ ตลท.

ธ.กรุงไทย จับมือลงนาม (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน ภายใต้ โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินและการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมการออมและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรธนาคารกรุงไทย ให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ภายใต้ โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” โดย ตลท. ให้การสนับสนุนระบบการเรียนรู้ เครื่องมือสื่อสาร และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการการเงินและการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password