“กรุงไทย” ล่องใต้ ช่วยลูกค้าแก้หนี้ยั่งยืน สนับสนุน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.สงขลา

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน เข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” 27 – 29 ม.ค. 66 ที่ สงขลา

วันที่ 25 ม.ค.2566 ธนาคารกรุงไทย พร้อมเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน เข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “ติดปีกการเงินไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง แก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารมุ่งมั่นนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจร ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ด้วยวิธีการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (Debt Consolidation) อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น ภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันและ/หรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อเปลี่ยนสินเชื่อวงเงินกู้หมุนเวียน เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา เพื่อขยายระยะเวลากู้  ปรับลดงวดผ่อนชำระ และลดภาระผ่อนชำระ โดยสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการชำระหนี้แบบ Step Up พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประเภทหนี้ วงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan) เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนสบายๆ แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมาตรการอื่นๆ เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มสภาพคล่อง หรือ การขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  โดยธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/486

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และวิกฤต  โควิด-19 ที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-Creditors) โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง วงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป ลดการผ่อนชำระตามความสามารถของลูกค้ายืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามความเหมาะสม และเสริมสภาพคล่องตามศักยภาพของลูกค้า

มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต โดยราคาซื้อคืนเท่ากับราคารับโอน บวกต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1% ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง และหักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

นอกจากนี้ ธนาคารเสริมทัพบริการทางการเงิน ด้วย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ประจำ แต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมเสริมสภาพคล่อง ติดปีกธุรกิจ SME ด้วย สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ร้านเล็กก็กู้ได้ แค่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ เครื่อง EDC กรุงไทย หรือขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Lazada Shopee ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์ ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆ  วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้ได้นาน 30 ปี Krungthai NPA มหกรรมคอนโดมิเนียมราคาพิเศษ คุณภาพดีทั่วประเทศกว่า 300 รายการ มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ลดราคาสูงสุด 55% พร้อม Krungthai NPA เหมาเหมา ซื้อทรัพย์ราคาพิเศษ   เมื่อเหมาทรัพย์ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ  www.krungthai.com

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password