กลุ่มเปราะบาง เฮ! รัฐช่วยค่าไฟ เกือบ 20 ล้านราย

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนตามอัตราลดหลั่น คาดช่วยเหลือครัวเรือนได้เกือบ 20 ล้านราย ใช้งบประมาณรวม 7,500 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2566

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อ 24 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน โดยให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

โดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1 – 150 หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งไม่มีการปรับขึ้นค่า Ft ในกลุ่มนี้ และได้รับอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับงวดที่ผ่านมา ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 2566) โดยคาดว่าจะช่วยเหลือภาคครัวเรือนได้ 19.66 ล้านราย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนยังมีแนวโน้มยืดเยือ ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานโลกยังอยู่ในระดับสูง คาดว่าราคาพลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักผลิตไฟฟ้าจะยังคงอยู่ในระดับสูงตามตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อเดือนธันวาคม 2565

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2566 โดยแบ่งเป็นการใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 3,200 ล้านบาท และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดสรรเงินสนับสนุนตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 4,300 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย อัตราปกติที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน และอัตราตามช่วงเวลาของ
การใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์จากเดิม 38.22 ปรับลดลงเป็น 24.62 บาทต่อเดือน

“ที่ผ่านมา รัฐบาล โดย กพช. ได้มีมติเน้นย้ำในการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยให้มีการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้า (ค่า Ft) สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย”

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง และด้วยงบประมาณที่มีจำกัด ภาครัฐจึงต้องเน้นความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นหลักก่อน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2566 ซึ่งในรอบค่า Ft ถัดๆ ไป คาดว่าต้นทุนเชื้อเพลิงมีทิศทางที่จะปรับลดลง ทำให้สถานการณ์ค่า Ft มีแนวโน้มบรรเทาลง

ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้พยายามดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากราคาก๊าซนำเข้าที่แพงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีมาตรการต่างๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง การเพิ่มการจัดหาก๊าซจากแหล่งภายในประเทศที่มีราคาถูก การลดการใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมานั้น สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับประเทศได้ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password