กรมศุลฯ รับมอบเครื่องตรวจฯ

กรมศุลกากรลงนามรับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็นภายใต้โครงการHCFCs ระยะที่ 2

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ลงนามรับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น จำนวน 8 เครื่อง ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 โดยมี นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password