“26 มกราคม” วันศุลกากรสากล

พชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีผลงานโดดเด่น

นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับคำขวัญ จำนวน 25 ราย ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เนื่องในวันศุลกากรสากล (International Customs Day)
ซึ่งองค์การศุลกากรโลกได้กำหนดให้ วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันศุลกากรสากล และในปีนี้มีคำขวัญว่า “Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem” เพื่อมุ่งเน้นให้ศุลกากรประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล
.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password