อลงกรณ์ นำทีมมอบทุน ลูกหลานช่างภาพการเมือง

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ “อลงกรณ์  พลบุตร” เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 12 ประจำปีนี้  รวม 80 ทุน

26 มกราคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565  โดยมี นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองและคณะกรรมการรับมอบ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเคยเป็นสื่อมาก่อน  จึงให้ความสำคัญกับสื่อทุกสาขา  และเห็นความสำคัญของการศึกษา  โดยเฉพาะกับบุตรธิดาของสื่อมวลชน  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาสมาชิกสื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ  นอกจากนี้ทางชมรมช่างภาพการเมืองยังได้จัดสรรเงินช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯและช่างภาพอาวุโสด้วย  ถือเป็นสิ่งที่ดีที้ไม่ทอดทิ้งกัน

นายชัยยศ  กล่าวว่า ชมรมช่างภาพการเมืองขอขอบพระคุณท่านอลงกรณ์และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์เป็นอย่างสูงที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรธิดาสมาชิกชมรมฯ   โดยทุนที่ได้รับมอบนี้นอกจากจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของสมาขิกชมรมฯแล้ว  ทางชมรมฯยังนำไปจัดเป็นสวัสดิการในด้านต่าง ๆ สำหรับสมาชิกฯ อาทิ ทุนรักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งกรณีเสียชีวิต และทุนช่วยเหลือช่างภาพอาวุโส  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของสมาชิกฯ 

สำหรับในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมช่างภาพการเมือง ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาด้วยการโอนเงินทุนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ เพื่อให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันตนเองและส่วนรวมอย่างเคร่งครัด ตามหลัก D-M-H-T-T  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ทุน 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกชมรมฯ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 80 ทุน

2. ทุนเอื้ออาทรแก่ช่างภาพ-ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ประสบความเดือดร้อน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 6 ทุน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งเงินทุนการศึกษาในวันนี้เกิดจากการจัดแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาบุตร-ธิดาช่างภาพการเมือง” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

“ในการนี้ กลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 400,000 บาท ให้กับชมรมช่างภาพการเมือง มาเป็นเวลา 12 ปี ติดต่อกัน ซึ่งรวมเป็นเงินหลายล้านบาท ในนามของ ชมรมช่างภาพการเมือง ต้องขอขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาที่ท่านอลงกรณ์ พลบุตร (พี่จ้อน) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ทุกท่าน ที่มีต่อน้อง ๆ ช่างภาพสื่อมวลชนสายการเมืองด้วยดีมาตลอด 12 ปี” นายชัยยศกล่าวตอนท้าย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password