คลัง ดีเดย์! นัดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ก.ค.-ส.ค.64

คนจนเตรียมได้เฮ! คลัง ดีเดย์ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ช่วง ก.ค.-ส.ค.65 โดย รมมว.คลัง ระบุ ต้องเชื่อมระบบกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจน

วันที่ 9 มี.ค. 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่า ขณะนี้ คลังได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล ะอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบออนไลน์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินของของรัฐและเอกชน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของรายได้ สินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้ง บ้าน รถ ที่ดิน เงินฝาก และอื่น ๆ ตามเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วง ก.ค.-ส.ค. 65

สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมยังสามารถใช้สิทธิได้อยู่ จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการฯอันใหม่ ส่วนแผนการออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ในช่วงที่ภาระค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและสินค้านั้น กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเพื่อประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอที่ประชุมในระดับนโยบาย ก่อนพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีมาตรการใดออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password