“อาคม” ลงพื้นที่ตามงานนโยบายคลังถึงเมืองยโสธร

รมว.คลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลัง และเพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคลัง จังหวัดยโสธร (ชมภาพบรรยากาศการลงพื้นที่)

นายอาคม  เติมพิทยา ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ ว่าราชการ จังหวัด ยโสธร  นางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3  และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ยโสธร ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ข้าวหอม มะลิ อินทรีย์  ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password