รมว. คลังเยี่ยมชมกิจการลูกค้าธ.ก.ส. จ.เชียงใหม่

Post Views: 865 รมว. คลังเยี่ยมชมบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมงานบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รอยัลเยลลี่ และโพรโพลิส ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณภาพมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยนำหลักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

Read More

คลังแจกผลประชุม รมต.คลัง-ผู้แบงก์ชาติอาเซียน เน้นศูนย์กลางของการเติบโต

Post Views: 1,019 โฆษกคลัง แจงผลการประชุม รมต.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 10 และผลการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน้นสร้างประเทศภายใต้แนวคิด…

Read More

รมว.คลัง ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

Post Views: 886 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงสระบุรี-แก่งคอย และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ช่วงยกระดับลำตะคอง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงสระบุรี-แก่งคอย ซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ภายในประเทศดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าโครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2570 พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ช่วงยกระดับลำตะคอง โดยใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในปี 2568 เมื่อวันที่ 19…

Read More

รมว.คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จ.นครราชสีมา

Post Views: 815 “อาคม” ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย จำกัด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย จำกัด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกร มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเลี้ยงโคนม การบริหารจัดการฟาร์มและการผลิตน้ำนม โดยสามารถรวบรวมน้ำนมดิบได้ประมาณ 1.1 ล้านกิโลกรัมต่อเดือน เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนที่รับผลิตนมโรงเรียน ได้แก่ บจก. คันทรีเฟรชแดรี่…

Read More

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. มุกดาหารและอำนาจเจริญ

Post Views: 847 “อาคม” รมว.คลังลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จ.มุกดาหาร และชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ จ.อำนาจเจริญ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการด้านเนื้อโคขุนครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การสนับสนุนพันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร การแปรรูปเนื้อโคขุนและอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดจำหน่ายที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงจนเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอื่นๆ  จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ  เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรเกษตรกรและชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ…

Read More

คปภ.รับลูก ก.คลัง ผนึกอุตฯประกันภัยเพิ่มบทบาทความยั่งยืน-เติบโตมั่นคง

Post Views: 1,196 รมว.คลัง เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2023 ด้านสำนักงาน คปภ. ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมระดมสมองกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเพิ่มบทบาทเชิงรุกด้านความยั่งยืนเพื่อให้ประกันภัยไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง…

Read More

“อาคม” แจงยังไม่ต้อง “ขยายเพดาน” วงเงิน มาตรา 28 แม้มีเงินเหลือ 1.8 หมื่นล้านบาท

Post Views: 698 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ชี้ ยังไม่จำเป็นต้องขยายเพดานมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง สั่ง สศค. ไล่เช็คบิลหน่วยงานเร่งปิดโครงการคืนยอดเพื่อให้มีวงเงินนอกงบใช้จ่ายมากขึ้น วันที่ 20 ก.ค. 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวถึงกรณีที่ วงเงินการใช้จ่ายตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง ที่เหลือเพียง 1.8 หมื่นล้านบาท…

Read More

ธ.ก.ส.จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีบัญชี 2565

Post Views: 806 รมว.คลังเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ปีบัญชี 2565 เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565 พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล…

Read More

“อาคม” นำ คปภ.เปิดตัวประกันภัย “ทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษ” นำร่องพืชผลเกษตรกรสู้ภัยธรรมชาติ

Post Views: 954 รมว.การคลัง นำทีม สำนักงาน คปภ. ลงพื้นที่เปิดตัวประกันภัย “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เพิ่มภูมิคุ้มกันชาวสวนทุเรียนสู้ภัยธรรมชาติ ออกแบบ “กรมธรรม์” ตามเงื่อนไขอายุเวลาของต้นทุเรียน เพื่อรับค่าคุ้มครอง ตั้งแต่ 5,000-200,000 บาท ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2566 ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง…

Read More

“คลัง” การันตี เนื้อแท้เศรษฐกิจไทยยัง “แข็งแกร่ง” ชี้ “ค่าบาทอ่อน” ช่วยหนุนส่งออก

Post Views: 782 “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” การันตี เนื้อแท้เศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง มองบาทอ่อนช่วยหนุนมูลค่าส่งออก พร้อมเกาะติดตลาดการเงินโลก ชี้ หากสัญญาณออกมาดี เป็นผลบวกกับไทย กำชับตลาดทุนดูแลคริปโตฯ เดินเครื่องคุย กฟผ. เล็งขายบอนด์อุ้มโครงการ “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 18 มิ.ย.2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงของไทยยังมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าปัจจุบันจะมีความกังวลเรื่อง การส่งออกชะลอตัวลงบ้าง แต่เมื่อมาพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าเป็นการชะลอตัวในเชิงปริมาณ ส่วนในแง่มูลค่าการส่งออกนั้น เชื่อว่าจะยังอยู่ในระดับกลาง ๆ…

Read More

Page 1 of 26

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password