ธ.ก.ส.รับลูกรัฐ! เติมทุน 2 พันล้าน รักษาเสถียรภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – มันสำปะหลัง

Post Views: 758 ธ.ก.ส. เติมทุนกว่า 2,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 66/67 ผ่านสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรในการรับซื้อ รวบรวมและแปรรูปผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง วงเงินรวม 690 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-3 ต่อปี แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ…

Read More

ธ.ก.ส. เปิดโครงการ The 2nd Training on Rural and Agricultural Finance

Post Views: 599 ธ.ก.ส. เปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการการเงินชนบท สำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการเงินชนบทสำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Training on Rural and Agricultural…

Read More

ธ.ก.ส.จ่อปั้น “แพลตฟอร์ม” ขายสินค้าเกษตร เตรียมชงบอร์ดผุด “ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์”

Post Views: 767 ธ.ก.ส. เตรียมชงบอร์ดผุดซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ หวังปั้นเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าเกษตร-สินค้าเกษตรแปรรูป ปักธงเริ่มดำเนินการได้ภายในปีบัญชี 2567 พร้อมหนุนเกษตรกรเพิ่มมูลค่าหวังดึงดูดใจกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตามแผนยุทธศาสตร์ปีบัญชี 2567 (เม.ย.67-มี.ค.68) ในการจัดทำแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการนำสินค้า หรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรขึ้นมาขายผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ธ.ก.ส. อาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือคล่องตัวในด้านการทำตลาดมากนัก แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่จะเข้าไปดำเนินการ โดยอาจเข้าไปร่วมทุนในมิติของระบบการแบ่งปันผลกำไร…

Read More

ชาวนาเฮ! 1.9 หมื่นครัวเรือนรับโอนรอบ 6 กว่า 120 ล. – เงินช่วยเหลือจากรัฐผ่าน ธ.ก.ส.

Post Views: 895 ธ.ก.ส. โอนเงินรอบที่ 6 หนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1.9 หมื่นครัวเรือน เป็นเงินกว่า 121 ล้านบาท เผย! โอนไปแล้ว 5 รอบก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายปี 2566 รวม 5.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือชาวนากว่า 4.64 ล้านครัวเรือน นายกษาปณ์ เงินรวง…

Read More

ธ.ก.ส.หนุนชุมชนท่องเที่ยว ยกระดับสู่ Agro-Tourism

Post Views: 784 ธ.ก.ส. สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยสู่ Agro-Tourism โดยดึงจุดเด่นของความงามทางธรรมชาติ วิถีชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันการยกระดับชุมชนผ่านโมเดล BAAC Agro-Tourism เชื่อมโยงชุมชนและเกษตรกรสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ชุมชนท่องเที่ยว ธ.ก.ส. ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งสมาชิกชุมชนประกอบอาชีพทางการเกษตรและมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริมเช่น การนำไม้ไผ่ที่มีมากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และนำวัสดุเหลือใช้จากเศษไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัดภายใต้แบรนด์ V-WAN และการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น เฝือกไม้ไผ่ แก้วน้ำไม้ไผ่…

Read More

ธ.ก.ส. ขน 60 ล้านขึ้นรถไฟไปไทรโยค มอบรางวัล Grand Prize ผู้ถูกสลากถุงทอง

Post Views: 742 “ฉัตรชัย ศิริไล” ผจก. ธ.ก.ส. หอบ 60 ล้านขึ้นรถไฟไปไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลลูกค้าผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รายที่ 4 วันที่ 17 ก.พ.2567 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีพร้อม มอบเงินรางวัลที่ 1 Grand Prize…

Read More

ธ.ก.ส. เพิ่มสิทธิประโยชน์การออมกับ ‘เงินฝาก UP LEVEL’ ดอกเบี้ยสูงสุด 8.88% ต่อปี

Post Views: 760 ธ.ก.ส.ออกผลิตภัณฑ์เอาใจสายออมกับ “เงินฝาก UP LEVEL” ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.88% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปี เริ่มรับฝาก 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร…

Read More

ธ.ก.ส. จับมือ สปส. ชำระเงิน ประกันสังคมผ่านแอป BAAC Mobile

Post Views: 632 ธ.ก.ส. จับมือสำนักงานประกันสังคม พัฒนาระบบรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ยกระดับการให้บริการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถนำส่งเงินรายเดือนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน และยกระดับการให้บริการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถนำส่งเงินรายเดือนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile…

Read More

ธ.ก.ส. ยกระดับ SME สู่แกนกลางเกษตรไทย เติมความรู้ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย

Post Views: 618 ธ.ก.ส. ยกระดับ SME และเกษตรกรหัวขบวนเติมความรู้ด้านการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูง และการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน พร้อมเชื่อมโยงการเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด สร้างรายได้และช่วยให้เกษตรกรสามารถหลุดพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืน นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาโครงการ “การยกระดับ SME เกษตรหัวขบวน สู่แกนกลางเกษตรไทย เพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้” ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”…

Read More

ธ.ก.ส. เปิดโครงการ BAAC Carbon Credit ขับเคลื่อนภารกิจซื้อ-ขาย Carbon Credit

Post Views: 634 ธ.ก.ส. ผนึก ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่และบ้านแดง จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนภารกิจซื้อ – ขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการ ในโครงการ BAAC Carbon Credit จำนวน 400 ตันคาร์บอน มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท วางเป้าหมายสร้างปริมาณการซื้อ – ขายคาร์บอนเครดิตอีกกว่า 510,000 ตันคาร์บอน ภายใน 5 ปี วันนี้ (7…

Read More

Page 1 of 34

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password