ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟู – พัฒนาศักยภาพลูกค้า มาตรการพักชำระหนี้ จ.เชียงราย

Post Views: 590 ประธานกรรมการ และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ในขั้นตอนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมและฐานเรียนรู้การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้าที่พักชำระหนี้ ได้แก่…

Read More

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางขอสินเชื่อผ่าน BAAC Mobile LINE Official: BAAC Family – เว็บไซต์ ธ.ก.ส. เริ่ม 17 มิ.ย. นี้

Post Views: 607 ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการให้บริการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ BAAC Mobile  LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตอบโจทย์การเงินยุคใหม่ พร้อมประเดิมการเปิดบริการฝากสลากถุงเงินหน่วยละ 100 บาท ลุ้น 100,000 บาท 900 รางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป  นายฉัตรชัย ศิริไล…

Read More

ธ.ก.ส. จัด “เงินฝาก UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี

Post Views: 618 ธ.ก.ส. จัดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีทั้งโครงการ ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เปิดรับฝาก 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมนี้ ที่…

Read More

ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าสวนเกษตรและการแปรรูปโกโก้ นครศรีธรรมราช

Post Views: 778 นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมงานสวนครูเชาว์โชว์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนายเชาวรัตน์ รักษาพล ที่ดำเนินงานด้านเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 15 ไร่ ได้แก่ การทำนา สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนส้มโอทับทิมสยาม และการเลี้ยงปลา โดยสวนมีจุดเด่นคือ เป็นผู้พัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยามเกรดพรีเมียม จนได้รับการการันตีให้เป็นผลผลิตที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดี โดยมีการส่งผลผลิตจำหน่ายในประเทศ ทั้งช่องทางออฟไลน์ผ่านหน้าสวนและออนไลน์ นอกจากนี้ ทางสวนฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ…

Read More

ธ.ก.ส. ร่วมมือ ARDB กัมพูชา ยกระดับการให้บริการทางการเงินภาคชนบท

Post Views: 633 นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท (Agricultural and Rural Development Bank : ARDB) ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับการให้บริการลูกค้าในภาคชนบทและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเครื่องมือทางการเงินสีเขียว (Smart/Green Finance Instruments) ด้านกรอบการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อและคะแนนเครดิต (Credit risk and scoring…

Read More

ธ.ก.ส. จัดเทศกาล Fruits Festival ครั้งแรก ในงาน BAAC Farmers Market

Post Views: 622 ธ.ก.ส. จับมือเกษตรกรหัวขบวนขนผลไม้นานาชนิดเข้าร่วมเทศกาล Fruits Festival ครั้งแรก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง ลิ้นจี่ ลองกอง ฝรั่ง พร้อมสินค้าเกษตรมาตรฐาน A-Product ที่ส่งตรงจากฟาร์มเกษตรกรมาให้เลือกชม ชิม ช้อปกันเต็มที่ ในงาน BAAC Farmers Market 29 – 31 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า…

Read More

ธ.ก.ส.จัดโครงการปันเสื้อ ปันสุข

Post Views: 779 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการปันเสื้อ ปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พนักงานทั่วประเทศพร้อมใจกันนำเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ซึ่งเป็นเสื้อเครื่องแบบพนักงานรูปแบบเดิม ที่ยังอยู่ในสภาพดี จำนวนกว่า 20,000 ตัว นำมาสกรีน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนและชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ อันเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน และการส่งต่อการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่…

Read More

ธ.ก.ส. เดินหน้า มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

Post Views: 658 บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 66/67 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและราคาตกต่ำออกไปอีก 6 เดือน หวังเพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก โดยเกษตรกรยังคงมีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว วงเงินครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมายเกษตรกรกว่า 65,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ…

Read More

ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสาขาและลูกค้า จ.ตราด

Post Views: 792 ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสาขาและให้กำลังใจพนักงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดตราด นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตราด สาขาตราด สาขาเกาะช้าง และสาขาแสนตุ้ง โดยได้พบปะพูดคุยกับพนักงานในการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย การฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ…

Read More

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้า จังหวัดจันทบุรี

Post Views: 624 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรี อาทิ ทุเรียน มังคุด และสละ ภายใต้แบรนด์บุญเที่ยงและ บีฟรุ๊ต (Bee Fruits) โดยมีการนำผลไม้มาอบกรอบ กวนหรืออบแห้งผ่านระบบสูญญากาศ เพื่อเป็นการถนอมอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และต่อมาได้ยกระดับการผลิตให้ทันสมัย ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามเทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ…

Read More

Page 1 of 37

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password