Post Views: 908 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง “ชุมพล กาญจนะ” และ “ชัชวาลล์ คงอุดม”’นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษานายกฯ รวมทั้งหมดประเคนเก้าอี้สำคัญให้ พรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว 5 ราย วันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง…

Read More