Post Views: 1,097 “มนพร” รมช.คมนาคม แจง  ให้ความสำคัญ บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนทุกมิติ ยันทำได้แน่! ระบุ! งบอุดหนุนช่วยผู้มีรายได้น้อย ขสมก. พร้อมปรับรถเมล์ร้อนเป็นรถเมล์เย็น ภายในปี 2567 เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่รัฐสภา ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในวาระแรก วันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย…

Read More