Post Views: 989 กระทรวงสาธารณสุข จัดตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนชาวไทยมุสลิม และ ออกใบรับรองฟรี ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างพิธี และหลังการเดินทาง ให้ผู้ไปแสวงบุญฮัจญ์ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 10 พ.ค. 66 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง และ ส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไปให้การดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย ซึ่งจะทำให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน…

Read More