Post Views: 723 นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า อินโนพาวเวอร์ได้ร่วมลงทุนมูลค่า 50 ล้านบาทกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) คาดว่าจะมีส่วนช่วยให้สถานีชาร์จ EV ขยายตัวรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และอินโนพาวเวอร์สามารถสร้างบริการเพิ่มเป็น Service on Top สำหรับผู้ใช้รถ EV เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกับวางเป้าระยะยาวในการได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมถือหุ้นกับทาง SHARGE อีกด้วย…

Read More