‘รองฯพิชัย’ สั่งกระทรวงต้นสังกัด จี้ รสก. เร่งเบิกจ่ายทั้งปีให้ได้ 95% ของกรอบงบลงทุน

“รองฯพิชัย ชินหวัชร” นั่งหัวโต๊ะ คกก.ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2567 เผย! ที่ประชุมฯ สั่งการให้ “กระทรวงต้นสังกัด” เร่งดูแลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด ตีกรอบเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2567 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 เผย! ภาพรวมผลเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจถึงสิ้น พ.ค.2567 ได้แค่ 51% ของกรอบงบลงทุน 2.57 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แจ้งว่า วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) ได้มี การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และ นายพิทย อุทัยสาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 ที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยใน ปี 2567 รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุน จำนวน 257,455 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 131,511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกรอบงบลงทุน ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ในระดับร้อยละ 39 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายที่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password