ไทยวาคว้า ‘2 รางวัล HR’ อันทรงเกียรติระดับเอเชีย – ชี้! หัวใจหลักความสำเร็จคือทีมงาน

บมจ.ไทยวาคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia Best Companies to Work for in Asia Thailand 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชูกลยุทธ์ 3 Rights Cores ดึงศักยภาพสูงสุดของคนในองค์กร มุ่งเน้นทีมงานเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโฮ เรน ฮวา ประธานกรรมการบริหาร รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน (Digital Transformation Award) ตอกย้ำการเดินทางตลอดระยะเวลา 76 ปี โดยมีพนักงานเป็นหัวใจของความสำเร็จ ผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ 3 Rights Cores ได้แก่ Right People, Right Quality และ Right Place ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพสูงสุดของคนในองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานทุกคนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยวา

นายโฮ เรน ฮวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ไทยวาสามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับภูมิภาคเอเชีย มีเบื้องหลังความสำเร็จมาจาก การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ตลอดจนพนักงานที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าธุรกิจจะสามารถประสบความสำเร็จได้หากคนในองค์กรรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ไทยวาจึงให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีทีมเวิร์คที่ดีและพร้อมร่วมกันผลักดันองค์กรไปข้างหน้า

นางสาวดวงกมล จิรพรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมองค์กรให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล เราได้นำกลยุทธ์ 3 Right Cores มาเป็นหลักในการออกแบบแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”

สำหรับกลยุทธ์ 3 Rights Cores ของไทยวา ประกอบด้วย

Right People: ไทยวาส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร โดยทุกวันของการทำงาน องค์กรยินดีรับฟังผลสะท้อนกลับการทำงานของพนักงานทุกช่วงวัย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้คนทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่กับไทยวาได้อย่างมีความสุข สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

Right Quality: เรามุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านการ Upskill และ Reskill เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้อย่างอิสระ

Right Place: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานของเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Thailand 2023 มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย มีเกณฑ์การพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร และ รางวัล HR Asia Digital Transformation พิจารณาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยในปี 2023 มีบริษัทในประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 286 บริษัท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password