เด็กไทยได้รับสุดยอดโอกาส! ร่วมทีมครีเอท ‘ปั้นแบรนด์’ ให้ BAM

BAM สุดใจกว้าง! เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ “วัยปริญญาตรี” ทั่วประเทศ ร่วมครีเอท “ปั้นแบรนด์” ในโครงการ BAM สร้างแบรนด์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยร่วมสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2566 นี้ ด้าน ซีอีโอ “บัณฑิต อนันตมงคล” มั่นใจในศักยภาพ “ความคิดสร้างสรรค์” ของหนุ่มสาวไทยรุ่นใหม่ พร้อมนำแนวคิดไปปรับใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ขององค์กร         

“เราเชื่อมั่นใจศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของคนรุ่นใหม่ในวัยอุดมศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดใน โครงการ “BAM สร้างแบรนด์” และพร้อมจะนำความคิดสร้างสรรค์ทั้งจากทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รวมถึงทีมอันดับรองๆ ลงมา เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างแบรนด์ของ BAM ในอนาคต นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างแถลงข่าวในงานฯนี้ พร้อมกับย้ำว่า…

เหตุที่ BAM เลือกที่จะนำแนวคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาปรับใช้ในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง แทนที่จะเป็นการใช้บริการของบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นแนวหน้าของไทยและของโลก ด้วยเหตุผลที่ว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่มีข้อจำกัดทางความคิด ไม่มีชุดความคิดที่ถูกล้อมกรอบจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิดของบริษัทเอเจนซี่โฆษณา

“โจทย์ที่ยากที่สุดของการสร้างแบรนด์ให้กับ BAM คือการที่ BAM มีบทบาทหน้าที่ ทั้งในส่วนที่จับต้องได้ คือ ทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์) และจับต้องไม่ได้ (เช่น ภารกิจในการเรียกเก็บหนี้) ดังนั้น จะทำอย่างไรเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ว่า BAM สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้ นั่นเพราะองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการคืนหนี้คืนทรัพย์สินให้กลับเข้าสู่ระบบ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงทั้งต่อ  BAM เอง และระบบเศรษฐกิจโดยรวม” ซีอีโอ BAM กล่าวสรุป

โครงการ BAM สร้างแบรนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ BAM ตั้งใจที่จะให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิด จัดทำแผนซึ่งจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ BAMได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 440,000 บาท  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า  50,000  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 2 รางวัล และรางวัล Popular Vote มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล

“ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์กับโครงการ BAM สร้างแบรนด์ของเราในครั้งนี้ และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสามารถนำไป ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคตได้ต่อไป นายบัณฑิต กล่าว

สำหรับ BAM แล้ว พวกเขาถือเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA โดยทำหน้าที่แก้ไขหนี้เสียให้กลับเป็นหนี้ดีเพื่อส่งคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BAM ดำเนินธุรกิจโดยมีแนวคิดในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยแบ่งปันโอกาส คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา BAM ได้ดำเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น “โครงการมอบทุนการศึกษา” ให้กับนักเรียนนักศึกษา มากกว่า 15,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท “โครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านการเกษตร

รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นประสบการณ์จริง ด้วยการร่วมมือกับคณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการประกวดการออกแบบทรัพย์สินรอการขายของ BAM” โดยนำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับปรุงพัฒนาทรัพย์ต้นแบบของ BAM เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินรอการขายให้เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือในเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ด้าน ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณะบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการนี้ กล่าวแนะนำนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการฯว่า แบรนด์…ไม่ใช่ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ขององค์กร และแบรนด์…ก็ไม่เท่ากับโลโก้ แต่หมายถึงคุณค่าที่คนทั่วไป สามารถรับรู้ได้ถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรของเรา (BAM) ว่าแตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆ ได้อย่างไร จงอย่าจดจำหรือท่องจำ แต่จะต้องเข้าใจในตัวตนของสิ่งที่เรากำลังจะสร้าง (แบรนด์ของ BAM)

ดังนั้น จำเป็นที่ ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงตัวตนของ BAM ว่ามีภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อย่างไร โทนสีของโลโก้ก็มีส่วนสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ในตัวแบรนด์เช่นกัน รวมถึงลูกค้าและคนทั่วไป เมื่อมองกลับมายัง BAM แล้วพวกเขาจะรู้สึกอย่างไร สุดท้าย แบรนด์ที่ผู้เข้าประกวดจะสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ล้างสมอง) ของคนทั่วไป เพื่อให้พวกเขามาอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของแบรนด์ นั่นคือโจทย์ที่ยากมาก

อนึ่ง ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการ BAM สร้างแบรนด์” สามารถสอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bam.co.th  และทาง LINE Official Account :@bambrandcontest สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.bambrandcontest.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password