สอท.ผนึกสมาพันธ์สือวิทยุ-โทรทัศน์ ดันซอฟท์เพาเวอร์ไทยสู่เวทีโลก

สอท. ร่วมหารือสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ (soft power) ของไทย สู่ตลาดโลก พุ่งเป้าโชว์ศัยกภาพ “แบรนด์ประจำชาติ”

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ (soft power) และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการผลักดันการสร้าง “แบรนด์ประจำชาติ” ซึ่งต้องอาศัย ต้นทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย (Creative Economy) และการผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นคุณค่าและตัวตนของชาติ และสามารถส่งออกให้ต่างชาติยอมรับได้

นายเกรียงไกร ย้ำว่า ปัจจุบันในส่วนของอันดับโลก Soft Power ของไทยที่หล่นมา 2 อันดับอยู่ที่ 35 นั้น ทางสภาอุตสาหกรรมฯคาดว่าการหารือกับทางสมาพันธ์ฯครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยสามารถไต่อันดับขึ้นไปได้อีกครั้ง ผ่านการวางแผนอย่างจริงจัง รวมถึงศึกษากรณีของชาติต่าง ๆ ว่าแต่ละชาติทำอย่างไรในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของตนเอง ซึ่งตนมั่นใจว่าถ้าต่างชาติทำได้ ประเทศไทยก็สามารถทำได้

ด้าน นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สมาพันธ์ฯได้มุ่งผลักดันคอนเทนท์ที่เป็น Soft Power ของไทยออกไปสู่ตลาดโลกให้มากขึ้น ทั้งตัวนักแสดง อาหาร เครื่องแต่งกาย ซึ่งการผลักดันนี้สอดคล้องกับนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการต่อยอดในการร่วมมือกันหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาสื่อของไทยต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password