‘ดีพร้อม – ซีพี ออลล์’ ร่วมติดดาวสินค้าเกษตรอุตฯ ปี 2 หนุนโอกาส ผปก.โตบนโมเดิร์นเทรด

DIPROM ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ เปิดโครงการDIPROM Move to Modern Trade 2 ร่วมพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าได้มากขึ้นผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยคาดว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด 20 ธุรกิจ

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายสำคัญที่จะขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับธุรกิจเกษตรไม่ว่าจะเป็นการได้รับองค์ความรู้สมัยใหม่ การมีช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น อีกทั้ง ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีแนวทางที่จะบูรณาการเกษตรอุตสาหกรรม ให้โตได้พร้อมกัน ทั้งชุมชน โรงงาน  ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผ่านรูปแบบความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น

และล่าสุดนี้ ดีพร้อม (DIPROM) จึงจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางการค้าสมัยใหม่ หรือ DIPROM Move to Modern Trade 2 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมุ่งสู่ความสำเร็จในมิติที่ 1 คือการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ ธุรกิจการผลิตรูปแบบใหม่ โดยให้ความสำคัญมากกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานความแข็งแกร่งของประเทศและมีศักยภาพที่จะไปต่อได้ในอนาคต อาทิ เกษตรอุตสาหกรรมจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต

ใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับ “DIPROM Move to Modern Trade 2 จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสที่จะขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรให้เข้าสู่ตลาด Modern Trade ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ “ดีพร้อม” จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความพร้อม มีสินค้าที่มีความน่าสนใจตรงความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้าที่จะนำไปวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น

“ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับองค์ความรู้ความต้องการ (requirement) ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของดีพร้อมได้มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาด Modern Trade และถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีพร้อมได้เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้วางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งออนไลน์ได้แก่ ออลล์ ออนไลน์ (All Online) เซเว่น เดลิเวอรี่ (7 Delivery) และ ออฟไลน์ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นที่มีอยู่กว่า 10,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด 20 ธุรกิจ” นายใบน้อย กล่าว

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า DIPROM Move to Modern Trade 2 เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ  ของศูนย์ 7 สนับสนุน SME (7 SME Support Center) ภายใต้การดำเนินงานของซีพี ออลล์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยเพราะผู้ประกอบการคือ ฐานรากเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและยังเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจึงได้เสริมทัพกลยุทธ์สนับสนุนผู้ประกอบการผ่าน “SME โตไกลไปด้วยกัน” เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างก้าวกระโดด บนฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรงสอดคล้องกับความตั้งใจ ของบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ 3 ให้ คือ 1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเสนอสินค้า เพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ให้ความรู้ ในการพัฒนาสินค้า พร้อมจัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายแก่ SMEs ทั้งภายในบริษัท และองค์กรความร่วมมือจากภายนอก

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์

ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันมีความรู้ ความสามารถในการขยายตลาดสู่ Modern Trade เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ยังต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจัง ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ในฐานะพันธมิตรสำคัญของผู้ประกอบการ โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่พร้อมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ DIPROM Move to Modern Trade 2” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือสำคัญ ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทีมอาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้ในหลักสูตรครั้งนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทาง Online นอกจากองค์ความรู้ที่จะได้รับแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม อาทิ การได้รับคำปรึกษาแบบเฉพาะกับธุรกิจของตนในเรื่องการสร้างแบรนด์และพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมแบบเฉพาะธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอีและผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 ต่อ 1806-1807 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.diprom.go.th และ www.facebook.com/dipromindustry.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password