‘กอช.- กรุงไทย’ สร้างช่องทางรับชำระเงินผ่าน เป๋าตัง’ หนุนอาชีพอิสระออมเงินรับวัยเกษียณ

“รมว.คลัง” ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดรับชำระเงินของสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่าง กอช.และแบงก์กรุงไทย หวังเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการจ่ายเงินสะสม ส่งเสริมการออมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มอาชีพอิสระในวัยเกษียณ ย้ำ! เริ่มออมวัย 15 ปี รอรับเงินบำนาญหลังอายุ 60 ปี สูงถึง 1.2 หมื่นล้านบาทต่อเดือน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง พร้อมด้วย นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการกอช. และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวการเปิดรับชำระเงินของสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กระทรวงการคลัง

รมว.คลัง กล่าวว่า การโอนชำระเงินของสมาชิก กอช.ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจะมีความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบป้องกันที่ดี จนทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีปัญหาในการโอนชำระเงินของสมาชิก กอช. ซึ่งการออมเงินของภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งที่ผ่านมายังเข้าไม่ถึงระบบการดูแลหลังเกษียณอายุทำงาน (60 ปี) ผ่าน กอช.จะช่วยให้ประชาชนในกลุ่มนี้ มีหลักประกันในบั้นปลายชีวิตที่ดีขึ้น โดยหากประชาชนที่เริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึง 60 ปี จะได้รับเงินบำนาญจาก กอช.เฉลี่ยราว 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งป็นจำนวนเงินที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสบาย เนื่องจากภาครัฐได้จ่ายสมทบให้กับผู้ออมไปแล้ว

ด้าน เลขาธิการ กอช. กล่าวเสริว่า ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชน ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงการออมกับ กอช. ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็วด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มาประยุกต์ใช้ในการออมเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการเดินทาง โดยออมเงินผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชัน เป๋าตังซึ่งสามารถออมต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไป ตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเงินออมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินบุคคลธรรมดาประจำปี

ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ออมต่อเนื่องกับ กอช. ได้ผ่านเป๋าตังด้วยเช่นเดียวกันเพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในรหัสโครงการว่า “กยศ.” โดยการออม 1 ครั้ง จะเป็นการสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน ทั้งนี้ การออมกับ กอช. เมื่อคุณออม รัฐจะเพิ่มเงินสมทบให้ และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์คุณจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ดั่งสโลแกนที่ว่า คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

ขณะที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยทุกกลุ่ม  สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง สะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมมือกับ กอช. ให้บริการนำส่งเงินสะสมงวดถัดไปของสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เครื่อง ATM และ สาขาทั่วประเทศ  ล่าสุด ได้ต่อยอดความร่วมมือ ด้วยการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการ  โดยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินนำส่ง กอช.ผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง”  ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคยและเข้าถึงได้สะดวก

“ความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ X2G2X ของธนาคาร ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐ เชื่อมต่อกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ กอช. ในการเพิ่มสมาชิกรายใหม่  จากฐานผู้ใช้งานแอปฯ “เป๋าตัง” ที่มีจำนวนกว่า 40 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับความสะดวกในการสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีในการออมให้กับสมาชิกกอช. ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืนนายผยง ย้ำในที่สุด.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password