เปิดแล้ว! สถานีชาร์จ EleX by EGAT แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กฟผ. เปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT เต็มรูปแบบแห่งแรก ส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Smart City มุ่งพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT เต็มรูปแบบแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ รักษาการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ร้านกาแฟ Endless Hill อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานีชาร์จ EleX by EGAT จะมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนดูแลสังคมเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว และมีความมั่นคงไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า สถานีชาร์จแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถ EV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนสู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart City) อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 สถานีชาร์จแห่งนี้รองรับการใช้งาน 2 ช่องจอด ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC Fast Charge) ขนาด 125 กิโลวัตต์ 2 หัวชาร์จ และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 22 กิโลวัตต์ 1 หัวชาร์จ สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA

นอกจากนี้ กฟผ. ได้ก่อสร้างสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรองรับผู้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอำเภอปายมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนรองรับขนส่งสาธารณะไฟฟ้าเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตด้วย ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 98 สถานีทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ EleX by EGAT สู่ 150 สถานี ภายในสิ้นปี 2566 เพื่อรองรับผู้ใช้รถ EV ให้สะดวก มั่นใจทุกการเดินทาง

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password