โลกชื่นชมไทย! จัดการท่องเที่ยวหลังโควิดฯ – รมว.คลังยกยุทธศาสตร์ 5F ดูดนักเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

“อาคม” ฉายยุทธศาสตร์ 5F ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ หลังพิษโควิดฯเริ่มซาลง ทำทั่วโลกทึ่งกลยุทธ์ของประเทศไทย กับแผนสร้างเมืองท่องเที่ยวรอง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum  และได้ร่วมการเสวนา หัวข้อ “Travelling Again, Differently”  ดำเนินรายการโดย มร. Richard Quest สื่อมวลชนจากสำนักข่าว CNN

โดย รมว.คลังของไทย กล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมเสวนา ถึงการท่องเที่ยวของไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ว่า ไทยได้เรียนรู้ถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วย อาทิ การดำเนินการ Phuket Sandbox หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ไทยสามารถใช้ยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting และ Film) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีเวลาและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาก

นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน Sustainable Aviation Fuel ในอนาคตด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password