PPPGC นำหุ้นเข้า SET เสนอขาย IPO 342.8 ล้านหุ้น

PPPGC เดินหน้าเข้าจดทะเบียนตลาด SET ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หลัง ก.ล.ต.อนุญาตแบบคำขอเสนอขายหุ้น IPO “พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์” จำนวน 342.8 ล้านหุ้น โดย นำเงินระดมทุนขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอเลโอเคมีคัล-ขยายกำลังการผลิตและการบรรจุน้ำมันปาล์มโอเลอิน

นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (PPPGC) เผยว่า PPPGC ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PPPGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้

และบริษัทฯ จะพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ IPO และนำหุ้น PPPGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2 บาทต่อหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ PPPGC มีศักยภาพและสร้างโอกาสการขยายธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมีคัล, โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน), ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอิน ในประเทศ

ปัจจุบัน PPPGC มีบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าน้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 2) กลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบรรจุใหม่ (Repack) และ 3) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “มีสุข”

ทั้งนี้ PPPGC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทีซีจีโฮลดิ้ง จำกัด หรือ TCG หนึ่งในผู้นำในการผลิต และสกัดน้ำมันปาล์มดิบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTGและบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือ RD หนึ่งในผู้นำในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์ม

PPPGC เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) น้ำมันปาล์มโอเลอิน ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล เช่น กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ โรงงานของบริษัทเป็นโครงการในรูปแบบปาล์มครบวงจร หรือ“ปาล์มคอมเพล็กซ์” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำทุกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่ของปาล์มน้ำมันมารวบรวมไว้ในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศ พร้อมวางแผนระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการขนส่งและการส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองภายใต้ระบบมาตรฐานสากลได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558 และเปิดดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password