“บิ๊กป้อม” คิกออฟ ! นโยบาย พปชร. ลั่น “มีลุง ไม่มีแล้ง มีเรามีที่ทำกิน” ยกเป็นวาระชาติ

หัวหน้าพรรคพปชร. ประกาศ คิกออฟ นโยบายที่ดินทำกิน-จัดการน้ำ ชู “มีลุง ไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน มีเรามีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน” ยกเป็นวาระแห่งชาติ อุ้ม 20 ล้านคน พ้นความจน

วันที่ 10 ก.พ.2566 เวลา 15.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายพรรค โดยที่ประชุมพิจารณาร่างนโยบายพรรค เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดแผนดำเนินการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูลเตรียมการปราศรัยนโยบาย

โดยมีคณะทำงานเข้าร่วม พร้อมเพรียง อาทิ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพิพัฒนวงษ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา นายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา

พล.อ.ประวิตร แถลงว่า วันนี้เปิดนโยบายที่สำคัญของพรรคอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องน้ำ และเรื่องที่ดิน จากการทำงานในพื้นที่มาตลอดของผม และทีมงาน ส.ส. เข้าไปติดตาม รับฟังและแก้ปัญหาน้ำและที่ดินทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ที่นำมาสู่การทำแผนแม่บท บูรณาการ 38 หน่วยงาน ทำผังน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร ออกมาตรการฤดูแล้ง มาตรการฤดูฝน ผลงานชัดๆก็คือ 3 ปีนี้ ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งเลย เรายืนยันว่า “มีลุง ไม่มีแล้ง”

ดังนั้น เรื่องน้ำและที่ดิน เป็นนโยบายต่อเนื่องจากนโยบายแรก ซึ่งหลังจากพรรคเปิดนโยบายเพิ่มเงินสวัสดิการในบัตรประชารัฐเป็น 700 บาทต่อเดือน ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่นโยบายของพรรค ยังมีอีกหลายด้านที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดี เพราะทุกวันนี้ ปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่ พรรคพลังประชารัฐพร้อมขจัดปัญหาความยากจน โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาที่ดินทำกิน เป็นต้น

สำหรับนโยบายที่พรรคประกาศเพิ่มเติม นโยบายที่ 1 เราพร้อมสานต่อนโยบายการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำทางเลือก แก้ปัญหา น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก จัดทำผังน้ำชุมชน จัดระเบียบทางน้ำทั่วประเทศ ยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเผชิญภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

นโยบายที่ 2 เราพร้อมสานต่อนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ด้วยการปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ทำกินให้ประชาชน โดยเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกประเภท เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด จัดที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คนไร้ที่ทำกินกว่า 2 ล้านราย ยกระดับธนาคารที่ดิน ตั้งศูนย์พิสูจน์และคุ้มครองสิทธิประชาชน ชะลอการดำเนินคดีและนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดิน และสังคายนากฎหมายที่ดินทั้งระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าสูงสุดรองรับการพัฒนาประเทศ และคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม

“วันนี้เราเปิดเรื่องน้ำ มีเราไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน และนโยบายเรื่องที่ดิน คือ มีเรามีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน โดยผู้สมัครจะไปชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคที่จะทำให้ประชาชน เราต้องการทำทุกอย่าง เพื่อให้ประชาชนหายจน สรุปคือมีเราไม่มีจน มีพรรคพลังประชารัฐจะไม่มีคนจนในประเทศ ยืนยันว่าจะทำให้ประชาชน 20 ล้านคนหายจากความยากจนจากการดำเนินการของพรรค” พล.อ.ประวิตร กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password