เด้งฟ้าผ่า ! “ไตรยฤทธิ์” พ้นเก้าอี้อธิบดีDSI เซ่นปมค้นบ้านอดีตกงสุลใหญ่นาอูรู

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม เด้งฟ้าผ่าปลด “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” พ้นเก้าอี้ อธิบดี DSI ย้ายไปนิติวิทย์ เซ่นปมค้นบ้านกงสุลใหญ่นาอูรู โยงขบวนการทุนจีนสีเทา สลับ “สุริยา สิงหกมล” นั่งรักษาการแทน

วันที่ 18 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน โดยให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password