กกต.ร่อนเอกสารแจงพรรคการเมือง “อะไรทำได้-ไม่ได้” ในช่วง180วัน ก่อนสภาฯ ครบวาระ

เลขาฯ กกต.ส่งเอกสาร แจง ผอ.พรรคไทยภักดี ถึงข้อปฏิบัติของพรรคการเมือง ในช่วง 180วัน ก่อนสภาฯครบวาระ “อะไรทำได้-ทำไม่ได้”

วันที่12 ม.ค.2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​ และนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือตอบกลับข้อสอบถามของ นายทินกร ปลอดภัย ผู้อำนวยการพรรคไทยภักดี กรณีขอความชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลา 180 วัน ก่อนสภาผู้แทนราษฎรครบวาระตามมาตรา 68 พระราช​บัญญัติ​ประกอบ​รัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2560 พรรคสามารถจัดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกของพรรคเข้าร่วม สามารถจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกได้หรือไม่ และรูปแบบงานเป็นการจัดประชุมมีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ ได้หรือไม่

โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ความเห็นว่าการจัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและการจัดตั้งสาขาพรรคเป็นกิจการปกติของพรรคการเมือง ที่สามารถทำได้ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบข้อ 4ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 13 ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งการจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำได้ แต่พึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำเพื่อจูงใจลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส.ตามมาตรา 73 พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาการหาเสียงตามมาตรา68(1)กฎหมายเดียวกัน

ส่วนการจัดประชุมมีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ พรรคการเมืองสามารถทำได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดว่าภายหลังการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมอื่นๆอีกแต่ต้องพึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 73 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561และมาตรา 50 ประกอบมาตรา53 และมาตรา 54 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password