สรรพากรเปิดบริการตรวจสอบเงินได้ ภง.ด.90/91 ย้ำ! ไม่มีแนบลิงก์ – QR Code

กรมสรรพากรให้บริการตรวจสอบข้อมูลเงินได้ สำหรับการยื่นแบบ ภง.ด.90/91 ปีภาษี 2566 ผ่านระบบ My Tax Account สำหรับการยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ย้ำ! ไม่มีการแนบ URL Link หรือ QR Code ใด ๆ ไปกับจดหมายประชาสัมพันธ์

กรมสรรพากรได้ยกระดับการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนและการยกเว้นเงินได้ เช่น กลุ่มข้อมูลเบี้ยประกันภัย ข้อมูลการบริจาค e-Donation ข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมทั้ง การแสดงข้อมูลเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กรมสรรพากรได้รับจากนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอน  การนําส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

นอกจากนี้ ยังได้นําข้อมูลขึ้นแสดงบนระบบ My Tax Account ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบ และสามารถเลือกใช้ข้อมูลในการยื่นแบบ หรือเลือกใช้บริการ จัดเตรียมข้อมูล การยื่นแบบแสดงรายการ (Pre-Fill) ของกรมสรรพากร

สําหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2566 ที่มีการยื่นแบบสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือสิ้นสุด 9 เมษายน 2567 ส่วนการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ผู้เสียภาษีที่ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ My Tax Account ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) และ แอปพลิเคชันธนาคารผ่าน ระบบ NDID กรมสรรพากรได้อํานวยความสะดวกผู้เสียภาษี ด้วยการเพิ่มบริการ Pre-Fill ข้อมูลเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย บนระบบ My Tax Account ให้ครอบคลุมทุกประเภทเงินได้ มาตรา 40(1)-(8) ที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ เลือกใช้บริการ Pre-Fill เพื่อยื่นแบบออนไลน์ได้ทันที หรือเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลก่อนยื่นแบบออนไลน์

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้มีจดหมายประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ My Tax Account  และยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ให้กับผู้เสียภาษี จดหมายดังกล่าวจะเป็นการแจ้งขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และใช้บริการ Pre-Fill เท่านั้น ไม่มีการแนบ URL Link หรือ QR Code ใด ๆ ไปกับจดหมายประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับบริการทางภาษีควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบ My Tax Account เพื่อตรวจสอบข้อมูลและบริการ Pre-Fill ข้อมูลแบบแสดงรายการ สามารถติดต่อสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรพื้นที่สาขาที่ท่านสะดวก.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password