มท.จี้ลูกหนี้นอกระบบเร่งลงทะเบียน – แจงยอด 2 วันแรก เกิน 3.7 หมื่นราย มูลหนี้ 1.5 พันล.

มหาดไทยเผย! ยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ณ ช่วงเย็น 2 ธ.ค.พุ่งแล้ว 3.75 หมื่นราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 1,528 ล้านบาท โดย กทม. มีผู้ลงทะเบียนมากสุด 2,496 ราย ด้าน ปลัด มท. ย้ำ! ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและจัดระเบียนผู้มีอิทธิพล จี้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียน แนะบรรดาลูกหนี้รีบลงทะเบียนด่วน!

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวสรุปจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ว่า พบผู้ลงทะเบียนรวม 37,579 ราย ระบบออนไลน์ 36,338 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบอัก 1,241 ราย รวมจำนวน เจ้าหนี้ 19,061 ราย มูลหนี้ 1,528.555 ล้านบาท โดยมีพื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 2,496 ราย เจ้าหนี้ 1,493 ราย มูลหนี้ 131.889 ล้านบาท 2. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 1,610 ราย เจ้าหนี้ 794 ราย มูลหนี้ 72.36 ล้านบาท 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 1,489 ราย เจ้าหนี้ 826 ราย มูลหนี้ 49.758 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 1,441 ราย เจ้าหนี้ 638 ราย มูลหนี้ 61.876 ล้านบาท 5. จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ลงทะเบียน 965 ราย เจ้าหนี้ 485 ราย มูลหนี้ 38.528 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัญหาหนี้นอกระบบเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่มีภาระหนี้ แต่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน แล้วถูกเจ้าหนี้ขูดรีดข่มเหง ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า ข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างตรงจุด นายสุทธิพงษ์ ย้ำ

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ https://debt.dopa.go.th หรือเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถขอรับคำปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password