กมธ.ไอซีทีวุฒิฯ ตั้งคณะอนุฯสอบปมขัดแย้งตั้งเลขาธิการ กสทช.

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา เร่งตั้งคณะอนุฯ เดินหน้าตรวจสอบการตั้งเลขาธิการ กสทช. หวังลดปมขัดแย้ง พร้อมมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนภาระกิจโทรคมนาคม บริการโครงข่ายระบบแจ้งเตือนภัย ย้ำ! พร้อมรายงานถึง ส.ว.ภายใน 90 วัน

หลังจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที วุฒิสภา)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช.เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน โดยมี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นประธาน หลังจากขั้นตอนการตั้งเลขาธิการ กสทช. มีปัญหาความขัดแย้งมาเป็นเวลานาน จนไม่สามารถคัดเลือกได้  บรรดาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จึงแสดงความเป็นห่วง  การฟ้องร้องกันไปมาระหว่างผู้บริหาร  เนื่องจากปัญหา บอร์ด กสทช. เสียงข้างมาก 4 เสียง ร่วมกันโหวตคว่ำวาระการประชุม  ลุกลามไปถึง การควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มทรูและดีแทค

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช.เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน ได้จัดให้มีการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน  การศึกษาแนวทาง กระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.คนใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งภายใน กสทช. ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งของ กสทช.  เพื่อจัดทำรายงาน  ข้อสังเกตุ  ข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานไปยังวุฒิสภาภายใน 90 วัน  เพื่อลดความขัดแย้ง โดยหวังว่าจะได้มีการแต่งตั้ง  เลขาธิการ กสทช.คนใหม่ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ เพื่อเร่งผลักดัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายของตัวเอง (MVNOs) ทำให้เกิดการแข่งขันการบริการ  การจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านผู้ประกอบการ  การจัดให้มีบริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

รวมถึงเร่งทำ ดัชนีราคาผู้บริโภคทางโทรคมนาคม เพื่อควบคุมราคาของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ และการออกแบบการป้องกันภัย อาชญากรรม ระบบ call center ร่วมกับตำรวจ เพื่อให้ดำเนินการได้  โดยไม่ต้องห่วงเรื่องอำนาจทางกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password