ป.ป.ช.นครพนม แฉ! ผลสอบสถานีสูบน้ำบ้านอูนนา ’พัง!’ จี้ผู้รับผิดชอบแก้ไขด่วน!

โผล่อีกแล้ว “สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพัง-ใช้การไม่ได้” งานนี้เกิดกับ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา ตำบลนางัว จังหวัดนครพนม อ้างพื้นที่น้ำท่วม แพสถานีสูบน้ำเอียงและจมน้ำ ป.ป.ช.นครพนม สั่งตรวจสอบ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขโดยด่วน!

นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลกรณี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา ชำรุด หลังได้รับข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต (Corruption Deterrence Center: CDC) ประกอบกับ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ต้องแฉ กรณี “มาอีกแล้ว ! สถานีสูบน้ำโครงการยอดฮิตสุดพัง” เผยแพร่ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว โดยมี นายศิลป ประกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นายจักรี โคตรมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นายไสว บุตรราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นางสาวปิยนุช ทองมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล                              

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของ ป.ป.ช. พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา พร้อมระบบส่งน้ำ ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และมีการเปิดใช้งานได้เพียง 3 ปี  (ห้วงระยะเวลา 2554 – 2557) เนื่องจากระบบส่งน้ำมีปัญหาซึ่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่เปิดใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนาได้เพียง 3 ปีนั้น เนื่องจากระบบส่งจากสถานีสูบน้ำบ้านอูนนายาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรเป็นระบบส่งน้ำเดินท่อใต้ดินประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นระบบส่งน้ำเป็นคลองบนดินประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยระบบขนส่งน้ำเป็นคลองบนดินตรงส่วนนี้เกิดบัญหาเนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นผิวเป็นดินทรายจึงทำให้คลองส่งน้ำเกิดการหักทรุดตัวหลายจุดทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปถึงยังที่ดินของผู้ที่ต้องการใช้น้ำได้ ประกอบกับในปี 2560 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ บริเวณพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านอูนนาและพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ตัวแพสถานีสูบน้ำฯ เกิดการเอียงและส่วนหนึ่งจมลงในน้ำ          

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างละเอียดว่าเหตุใดสถานีสูบน้ำฯ ดังกล่าวชำรุดและไม่เปิดการใช้งาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาการปล่อยโครงการทิ้งร้างในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ขอเอกสาร หลักฐานการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password