กกต.-TikTok เปิดศูนย์ข้อมูล Election Centre เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวบิดเบือนความจริงช่วงเลือกตั้ง

กกต.ร่วมกับ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอชั้นนำ จัดอบรมสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายของสนง.คกก.เลือกตั้ง ถึงแนวปฎิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา พร้อมรับมือกับข่าวและข้อมูลที่มีการบิดเบือนความจริงช่วงเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ TikTok จะร่วมมือกันพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งหรือ Election Centre รวมถึงการร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จและข่าวที่มีการบิดเบือนความจริงในระหว่างการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยจะร่วมกันกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการขจัดข่าวเท็จ บิดเบือน หรือการใส่ร้าย ที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เพราะทุกท่านคือฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืน”

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจนในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข่าวที่บิดเบือนความจริง และเนื้อหาต่างๆ ที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของเรา โดยเราเชื่อว่าหนึ่งในวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กกต. ในการเปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre เพื่อทำให้ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มรวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง TikTok ก็ได้มีแผนในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ของเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มอย่างถูกต้องให้กับพรรคการเมืองและนักการเมืองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เนื้อหาที่ผิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้”

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password