โตโยต้า เปิด TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ..จบทุกปัญหาธุรกิจ

บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดกิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ..จบทุกปัญหาธุรกิจ” ครั้งที่ 1  ส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนเรศ สุดประเสริฐ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และนายวินัย วิโรจน์จริยากรกรรมการบริหาร SME Thailand ร่วมเปิด “กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ” ครั้งที่ 1 ตอน “ธุรกิจโตอย่างไรให้ทะยานไปได้ไกล” ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า

ธุรกิจชุมชนพัฒน์ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี “กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการที่สนใจองค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และหลักการไคเซ็น (Kaizen) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย

โดยถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากผลสำเร็จจากการที่โตโยต้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้า และหลักการไคเซ็น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” โดยร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมนำองค์ความรู้ของโตโยต้าเข้าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของธุรกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มพูนกำไร

ทั้งนี้ การจัด “กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ…จบทุกปัญหาธุรกิจ” เป็นการต่อยอดจากส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี โดยนอกจากการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 6ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองและสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รายละเอียดการจัด “กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ…จบทุกปัญหาธุรกิจ” เพื่อส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืนให้กับธุรกิจชุมชนในพื้นที่และทั่วประเทศ เป็นการจัดสัมมนาแบบไฮบริด (เข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ และ การเรียนผ่านออนไลด์ด้วยระบบ Zoom) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี ตอน “ธุรกิจโตอย่างไรให้ทะยานไปได้ไกล” เรียนรู้การวางแผนควบคุมการผลิตอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น ตอน “ขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน” เรียนรู้การปรับภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่นให้สินค้า

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ตอน “ยอดขายร่วง ต้นทุนจม” เรียนรู้เทคนิคการจัดการ “ระบบ” เพื่อกำจัดส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2566 ณ องค์อร เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดเชียงราย ตอน “งานซ้อน เงินจม ตัวการใหญ่ฉุดธุรกิจ” เรียนรู้การจัดการทางการเงิน เพื่อสภาพคล่องที่ดี

ครั้งที่ 5: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา ตอน “จบปัญหาสินค้าดี แต่ไม่มีตลาด” เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขายให้ธุรกิจขนาดเล็ก

ครั้งที่ 6: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี ตอน “ต้นทุนสูง กำลังผลิตต่ำ” เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password