คลังเตือนภัย!! มิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม

กระทรวงการคลังเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ ย้ำให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่จะจำธุรกรรม ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ “www.1359.go.th”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าง ๆ มากมายซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 -100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปแล้วทั้งสิ้น 1,097 ราย กระจายใน 76 จังหวัด

จากปัญหา Covid-19 และปัญหาอื่น ๆ อาจทำให้ประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจนเปิดโอกาสให้มีผู้เชิญชวนประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยมักจะอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังและส่วนใหญ่มักเป็นการแอบอ้าง ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ถูกหลอกแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่ตนจะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ “www.1359.go.th”

เนื่องจากในปัจจุบันมิจฉาชีพมีการพัฒนาการแอบอ้างหลอกลวงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งมีการปลอมเป็นชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ดังนั้น จึงควรโทรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทุกครั้ง และขอย้ำว่า “การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือเงินค้ำประกันใด ๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น”

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password