สรรพสามิตจับของหนีภาษีรอบสัปดาห์กว่า 700 คดี ค่าปรับเฉียด 13 ล.

โฆษกกรมสรรพสามิต แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายช่วง10 – 16 มิ.ย. พบการกระทำผิด712คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.96 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี  ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 712 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.96 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 395 คดี ค่าปรับ 3.74 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 239 คดี ค่าปรับ 6.26 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 0.79 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.58 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.49 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 26 คดี ค่าปรับ 1.08 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 15,375.512 ลิตร ยาสูบ จำนวน 10,311 ซอง ไพ่ จำนวน 70 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 19,672.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,805 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 16 มิถุนายน 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 19,622 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 358.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 10,656 คดี ค่าปรับ 93.58 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,712 คดี ค่าปรับ 177.97 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 297 คดี ค่าปรับ 3.00   ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 581 คดี ค่าปรับ 24.69 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 89 คดี ค่าปรับ 9.15 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 836 คดี ค่าปรับ จำนวน 19.25 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 451 คดี ค่าปรับ 30.63 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 175,501.375 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,132,642 ซอง ไพ่ จำนวน 18,967 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 789,514.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 283,540 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,030 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password