สคร.เผย! 43 รสก.เบิกจ่ายงบลงทุนปี’67 เกินเป้า! เฉลี่ยรวมกันที่ 123%

ผอ.สคร. เผย! รัฐวิสาหกิจ 2 กลุ่ม “ปีงบประมาณ (34 แห่ง) – ปีปฏิทิน (9 แห่ง)” รวม 43 แห่ง เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2567 ถึงเดือนมกราคม ได้ตามเป้า 116% และ 182% ของแผนการเบิกจ่ายตามลำดับ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงและมีการเบิกจ่ายงบลงทุนมีจำนวน 43 แห่ง โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) โดยในปี 2567 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมกราคม 2567 จำนวน 38,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมกราคม 2567) 34 แห่ง จำนวน 32,293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116 ของแผนการเบิกจ่าย และ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2567) 9 แห่ง จำนวน 6,258 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182 ของแผนการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง (กปน.) และ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password