กรุงไทยออกเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ดอกเบี้ยสูง 5.2%

ธนาคารกรุงไทย ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 5.2% ต่อปี ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้านิติบุคคล ส่งความมั่งคั่งรับปีใหม่

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ เพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้านิติบุคคล เมื่อฝากเงินเข้าบัญชี ฝากประจำ US Dollar ระยะเวลา 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี พร้อมรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 5.2% หรือ โอนเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ตั้งแต่ 5 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

สำหรับลูกค้าบุคคล เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar ระยะเวลา 6 เดือน รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ          ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.2% ต่อปี เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ Us Dollar 6 เดือน ต่อที่ 2 ยกระดับสถานะสมาชิกพิเศษ (Fast Track) เมื่อมียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ตั้งแต่ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Iconic และสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Iconic ยอดสะสมตั้งแต่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Precious+ และสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Precious+ พร้อมรับเอกสิทธิ์เหนือระดับทั้งด้านการเงินและด้านไลฟ์สไตล์  ต่อที่ 3 ต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ครบกำหนด 6 เดือน ทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร

อาทิ การลงทุนในหุ้นต่างประเทศระดับโลกผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR หรือ DRx) การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนและบางส่วน เลือกลงทุนในทองคำออนไลน์ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริการ Gold Wallet ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ลงทุนในกองทุนรวม Krungthai World Class Series  และกองทุนเด่นจาก 7 บลจ. ชั้นนำกว่า 200 กองทุนทั่วโลกผ่าน NEXT Invest บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ได้ที่สาขาเดียวกัน กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทดังกล่าว ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar ควบคู่กับบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน เพื่อรองรับการโอนเงิน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยลูกค้าบุคคล ติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/fcd-fixed6m-pr และลูกค้านิติบุคคล ติดต่อ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/link/usd-transfer-pr.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password