“ขุนคลัง” เปิดอาคารอเนกประสงค์ “กรมสรรพสามิต” หนุนธุรกิจใหม่ DAD ตั้งเป้าปี66 โกย4พันล้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมหนุนธุรกิจใหม่ คาดปี 66 สร้างรายได้กว่า 4,968 ล้านบาท

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต โดยอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิตนี้เป็นหนึ่งใน Business Model ของ DAD ที่ใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างอาคารให้กับส่วนราชการที่สนใจผ่อนชำระค่าก่อสร้างในลักษณะค่าเช่าอาคารให้กับ DAD โดย Business Model นี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 มูลค่าโครงการ 311 ล้านบาท ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 3,798 ตารางเมตร มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กรมสรรพสามิตกับ DAD ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อก่อสร้างอาคารให้กรมสรรพสามิตใช้ประโยชน์ และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบโครงการฯ จากนั้น DAD ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผูกพันงบประมาณเพื่อจ่ายค่าเช่าให้กับ DAD เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยในภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่าอาคาร ทรัพย์สินจะตกเป็นของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตต่อไป

นอกจากนี้ DAD เตรียมลงนาม MOU กับ กรมศุลกากรเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดย DAD จะดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก อาคาร และศูนย์ฝึกอบรมให้กรมศุลกากรใช้ประโยชน์อาคารเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม วงเงินโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งกรมศุลกากรจะผูกพันงบประมาณและทำสัญญาเช่าอาคารกับ DAD เป็นระยะเวลา 15 ปี คาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมศุลกากรและ DAD เร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ DAD จะนำความสำเร็จจาก Business Model นี้ ขยายผลไปใช้กับโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของ กรมพลศึกษา บนที่ราชพัสดุ 454 ไร่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมพลศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ DAD ออกแบบ พัฒนาและบริหารโครงการ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ กรอบวงเงินลงทุนพัฒนาโครงการฯ รวมระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 10,961 ล้านบาท โดยกรมพลศึกษาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระค่าเช่าให้กับ DAD เป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ DAD ยังมีแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์ และ DAD ลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อพัฒนาโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ใช้เงินงบประมาณ และใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล กรอบวงเงิน 48,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีโรงพยาบาลจำนวน 34 แห่ง ที่ประสงค์ใช้เงินนอกงบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการโครงการก่อสร้างอาคารฯ หลังจากนั้น DAD จะดำเนินการก่อสร้าง และให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ประโยชน์อาคารต่อไป

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “ความเสร็จของ DAD จาก Business Model ใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต และแผนในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง ทำให้ในปี 2566 DAD จะสามารถสร้างรายได้จากการบริหารงานกว่า 4,968 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 400 ล้านบาท” กก.ผจก. บริษัท ธนารักษ์ฯ กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password