กฟผ. กดปุ่ม เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก เป็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และกรมชลประทาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 7 เมกะวัตต์) เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 45,000 ตัน/ปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อน สอดรับกับนโยบายพลังงานของประเทศ พร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ควบคู่กับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ. อุตรดิตถ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก นับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด โดยการนำน้ำที่ต้องระบายอยู่แล้วของเขื่อนผาจุกมาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าอีกครั้งก่อนระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามเดิม ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรและด้านพลังงานร่วมกัน เกิดความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานใหม่ให้แก่ประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password