ธ.ก.ส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกรฟาร์มแกะ-กรีนมายด์

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรอัจฉริยะที่สระบุรีและคลินิคกรีนมายด์ จ.นครราชสีมาเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรดังกล่าวไปวิจัยและพัฒนา ยกระดับคุณภาพเกษตรกรรมไทย

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย พร้อมด้วยนายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และอนุกรรมการฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานซาฮิร่า ฟาร์ม ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ฟาร์มแพะอัจฉริยะที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Internet of things (IoT) มาใช้ลดความเสี่ยงในการทำฟาร์ม ปศุสัตว์และลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ สำหรับวัดและติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำในแท็งค์ ที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและยังสามารถเก็บข้อมูลในระยะยาว เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปได้

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานบริษัท แมรี่เจน วัลเลย์ จำกัด (คลินิกเวชกรรมกรีนมายด์) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมที่มีการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรทางการแพทย์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำมาจากสมุนไพรไทย กัญชาและกัญชง โดยมีการใช้โรงเรือน EVAP ที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในการพัฒนาสมุนไพรไทยทางการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล โดยจากการเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรดังกล่าวไปวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password