“มนพร” หารือ ADB  ชูรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สู่การคมนาคมยั่งยืน

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ยกทีมหารือ “รมช.คมนาคม” ประกาศร่วมผลักดันนโยบายการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สู่การคมนาคมที่ยั่งยืน

​​นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ให้การต้อนรับ นายอานุช เมธา (Mr. Anouj Mehta) Country Director ประจำประเทศไทยของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายหลังการเข้าพบและหารือถึง แนวทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแผนการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 

ที่ผ่านมา ADB มีความร่วมมือกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในการให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย โดยอนุมัติเงินกู้สำหรับการปรับปรุง ขยายช่องจราจร ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน และความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน การพัฒนาทางหลวง การพัฒนาระบบรถไฟในเมือง รถไฟระหว่างเมืองและรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

และที่สำคัญคือ การผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารสาธารณะ (EV Bus) สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งการหารือครั้งนี้ ADB ได้มีการนำเสนอการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือสนับสนุนในการรองรับระบบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า การริเริ่มนำระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองหลักต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาร่วมกันกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรต่อไป

นางมนพร กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการผลักดันนโยบายและเดินหน้าโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งให้สะอาดและยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งให้ได้มากที่สุด พร้อมกับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการคมนาคมที่ยั่งยืน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีโครงการจัดหาเช่ารถโดยสาร EV Bus จำนวน 1,250 คัน โดยจะมีระบบที่สามารถชำระค่าโดยสารผ่าน Application ซึ่งคาดว่า จะได้รับรถโดยสาร EV Bus ครบทั้งหมดในปี 2569.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password