‘เผ่าภูมิ’ รุดมอบ 4 แนวทางทำงานให้กับ สศค. หนุนเศรษฐกิจไทยโตเต็มที่

รมช.คลังป้ายแดง “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” มอบนโยบายการดำเนินงานให้ สศค. บนหลักการสำคัญ 4 ประการ “กล้าคิดนอกกรอบ -ปรับตัวทันยุคสมัย – ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง – รักษาความสมดุล” หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มที่

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมามอบนโยบายการดำเนินงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ณ ห้องประชุม 301 อาคาร สศค. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหาร สศค. เข้าร่วมการมอบนโยบายดังกล่าว

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า สศค. เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงการคลังซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเป็นเสาหลักสำคัญในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง และมีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ สศค. พร้อมกันนี้ ตนได้ขอให้ การทำงานของ สศค. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด “Can Do” และการเสนอแนะนโยบายให้ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 4 ประการ

กล่าวคือ (1) กล้าคิดนอกกรอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอนโยบาย (2) ปรับตัวและวิธีการทำงานเชิงนโยบายให้ทันต่อยุคสมัย (3) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (4) รักษาความสมดุลระหว่างทฤษฎีทางวิชาการกับความเป็นจริงในบริบทของประเทศ รวมทั้งขอให้มีการดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่สอดประสานกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

รมช. คลัง ยังได้กล่าวชื่นชมการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ของ สศค. ที่รับผิดชอบในด้านนโยบายระบบสถาบันการเงิน นโยบายภาษี นโยบายการออมและการลงทุน นโยบายการคลัง นโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และส่วนงานอื่น ๆ ว่ามีผลการดำเนินงานที่น่าชื่นชม และพร้อมที่จะเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอใหม่ ๆ วิธีคิดใหม่ ๆ และทำงานร่วมกับ สศค. เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password