‘รมช.คมนาคม’ นำผู้แทนไทยร่วมประชุมที่อังกฤษ ดันไทยร่วมสมาชิกองค์กรระดับโลก

“มนพร เจริญศรี” นำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะมนตรี (Council) ครั้ง 130 ขององค์การประชุมสมัชชาทางทะเล ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เผย! หวังหาเสียงสนับสนุนการเลือกตั้ง ดันไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระดับโลก

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปร่วมประชุม คณะมนตรี ( Council) ครั้งที่  130  การประชุมสมัชชา( Assembly) ครั้งที่ 33 และร่วม การประชุมมนตรี ( Council) ครั้งที่ 131 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  ( IMO ) ซึ่งได้จัดการประชุม ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 7  ธันวาคม 2566  โดยมี รองนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า     นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายดำรงเกียรติ เกียรติโอภาส นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า รวมถึงนักวิชาการขนส่งชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ นาวาโท รชาเศรษฐ์ ศิระวัฒนทัศน์ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญ กรมเจ้าท่า เข้าร่วมคณะในครั้งนี้  

รมช.คมนาคม กล่าวว่า  การเดินทางมาประชุมครั้งนี้มาเป็นตัวแทนประเทศไทย  เพื่อหาเสียงในการประชุม IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเล  ความมั่นคง  และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฉบับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด   175 ประเทศ

“ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมาก สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นการมาหาเสียงในการเลือกตั้ง คณะมนตรี(Council) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานของ IMO ที่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 40 ประเทศ ซึ่งมีวาระการทำงาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล และประเทศไทยเราเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 กันยายน 2516 จนถึงวันนี้ก็ 50 ปีแล้ว” นางมนพร กล่าว.   

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password