ธนารักษ์รับลูกการเมือง ส่งหนังสือเลิกสัญญาอีส วอเตอร์ คืนพื้นที่ท่อส่งน้ำอีอีซีด่วน!

การเมืองบี้กรมธนารักษ์! เร่งออกหนังสือบอกเลิกสัญญา จี้! “อีสต์ วอเตอร์” คืนพื้นที่ท่อส่งน้ำอีอีซี พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ของกระทรวงการคลังออกไป ย้ำ! ต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 11 เม.ย.นี้ เหตุต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับคู่สัญญารายใหม่ “กลุ่มวงศ์สยามฯ”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ทำหนังสือถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสต์ วอเตอร์ เรื่องการบอกเลิกสัญญาการเช่า / บริหารโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยรายละเอียดของหนังสือระบุว่า ขอให้ทางอีสต์ วอเตอร์ รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของอีสต์ วอเตอร์ (ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง) พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ และส่งมอบพื้นที่ทั้ง 2 โครงการ ให้แก่กรมธนารักษณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 ทั้งนี้  กรมธนารักษ์ ขอสงวนสิทธิให้ อีสต์ วอเตอร์ ปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้ ณ ปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย และเงินอื่นใด (ถ้ามี) จากอีสต์ วอเตอร์ กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์เคยทำหนังสือแจ้งไปทางอีสต์ วอเตอร์แล้วว่า กรมธนารักษ์ได้ทำสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกกับทาง บจก.วงศ์สยามก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 แล้ว จึงขอให้ทางอีสต์ วอเตอร์ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินทั้ง 2 โครงการแก้กรมธนารักษ์ภายใน 60 วัน ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย กรมธนารักษ์จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกรมธนารักษ์เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทางอีสต์ วอเตอร์ กลับยังไม่ดำเนินการ ดังนั้น จึงมีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองให้กรมธนารักษ์จำเป็นจะต้องเร่งรัดให้มีการมีรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของอีสต์ วอเตอร์ ผ่านการออกหนังสือเร่งรัดดังกล่าว ไปยังผู้บริหารของบริษัทข้างต้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password