ยอดผลิตรถยนต์ เดือน พ.ย.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ส.อ.ท.เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือน พ.ย.65 มีทั้งสิ้น 190,155 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ขณะที่ยอดขายในประเทศ 68,284 คัน ลดลงร้อยละ 4.79 ยอดส่งออก 87,979 คัน ลดลงร้อยละ 10.98

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีทั้งสิ้น 190,155 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นเพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นจึงผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.12 และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.06 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 11.39

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,724,909 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 20.95

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,284 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 4.79 ลดลงเพราะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยขายได้เพียงร้อยละ 79.16 ของยอดการผลิตเพื่อขายในประเทศ ทั้งๆที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเก้าล้านกว่าคนรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมีเงินลงทุนกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ส่งผลให้คนมีงานทำเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 5.67 ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 รถยนต์มียอดขาย 766,589 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 14.67

การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนพฤศจิกายน 2565 ส่งออกได้ 87,979 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 10.98 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 6.63 ลดลงเพราะส่งออกได้แค่ร้อยละ 81.96 ของยอดผลิตเพื่อส่งออกจากการขาดแคลนพื้นที่จอดรถยนต์ส่งออกในเรือประเภทบรรทุกสินค้าที่มีล้อ และมีมูลค่าการส่งออก 56,071.91 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 2.89

ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 2,878 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 257.07 ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,090 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 82.05 ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 961 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 48.76

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password