สรรพสามิตแจงจับของหนีภาษีสัปดาห์สุดท้ายของปี 64

กรมสรรพสามิตแจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ช่วง 24 – 29 ธ.ค.64พบการกระทำผิด จำนวน 258คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.40 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 –29 ธันวาคม 2564 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 258 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.40 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 168 คดี ค่าปรับ 1.17 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 68 คดี ค่าปรับ 1.53 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.26ล้านบาท

ทั้งนี้ มีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 13,251.775 ลิตร ยาสูบ จำนวน 12,888 ซอง ไพ่ จำนวน 24 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 95.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 25,500 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 6,771 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 137.19 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 3,512 คดี ค่าปรับ 29.67 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,451 คดี ค่าปรับ 71.51 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 94 คดี ค่าปรับ 1.16 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 168 คดี ค่าปรับ 14.43 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 1.32 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 371 คดี ค่าปรับ จำนวน 8.25 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 143 คดี ค่าปรับ 10.85 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 48,751.181 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,663,823 ซอง ไพ่ จำนวน 5,167 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 433,018.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 60,572 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 448 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password