กรุงไทย ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ธนาคารกรุงไทย รวมพลังจิตอาสา VVE Vayu Volunteer  บริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี

ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมการกุศล รวมพลังจิตอาสา VVE Vayu Volunteer  บริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3  มิถุนายน 2567 และในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานเป็นจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน บริจาคโลหิตรวมกว่า 75,300 ซีซี  ร่วมบริจาคอวัยวะจำนวน  24 คน บริจาคดวงตาจำนวน 26 คน และบริจาคร่างกาย จำนวน 25 คน  โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยให้บริการ เพื่อสำรองไว้ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ 

กิจกรรมจิตอาสาธนาคารกรุงไทย หรือ VVE Vayu Volunteer สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร โดยเปิดให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ทางการเงิน รวมถึงการบริจาคโลหิตเพื่อการเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพกายแข็งแรง  และมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password